Extra aanbod

Remedial teaching
Remedial teaching, vaak afgekort als RT, is de professionele begeleiding van een kind bij leerproblemen, gedragsproblemen of andere problemen in de ontwikkeling. Wij zetten RT in om specifieke lesstof of een leerstrategie nogmaals te behandelen. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes.

Plusklas
Ook kijken we naar kinderen die meer nodig hebben dan de reguliere basisstof. Elke week komen deze kinderen één dagdeel bij elkaar om met en van elkaar te leren. Het onderwijs wordt gegeven door een leerkracht met ruime expertise en diplomering op het gebied van meer-en hoogbegaafdheid. 
Binnen de plusklas besteden we veel aandacht aan het versterken van de denkvaardigheden en executieve functies, persoonlijke ontwikkeling (sociaal en emotioneel) en is het een plek om gelijkgestemden te ontmoeten.

Wiskunde
Voor sterke rekenaars in groep 8, komt er wekelijks een wiskunde docent op school.  De wiskunde docent biedt verrijkende reken- en wiskundekennis en vaardigheden aan.

                 
 
Powered by BasisOnline