Een slogan voor iedere school!

Speerpunten 2019-2020

Huidig schooljaar richten we ons op de implementatie van IPC. Wat het IPC bijzonder maakt, is dat het erg gevarieerd is zodat leerkrachten hun lessen verrassend en daarmee voor leerlingen boeiend kunnen houden. Bovendien vormen de creatieve vakken en de zogeheten ‘zaakvakken’ een samenhangend geheel binnen het IPC. De nadruk ligt op het leren van kinderen, waarbij doelen voor het leren van kennis, inzicht en vaardigheden centraal staat. Het is een opbrengstgerichte en gestructureerde manier van het werken met betekenisvolle thema’s. Om de IPC-thema’s goed en effectief uit te kunnen voeren, worden we hiervoor de komende 2 jaar getraind door IPC Nederland.
 
Ict in het onderwijs biedt veel nieuwe kansen. Naast IPC willen we komend schooljaar de digitale mogelijkheden binnen de lessen beter benutten. Hierbij zoeken we naar de speelruimte waarin ict de onderwijspraktijk en de veranderende maatschappij kan verbinden. We zoeken een passende weg naar een andere manier van leren en onderwijzen, beter passend bij wat leerlingen in de toekomst nodig hebben. Het streven naar digitaal vaardige leerlingen vraagt om digitaal vaardige leraren. De ict-bekwaamheid van de leraar past bij onze onderwijsontwikkeling.
 
We hebben het GIPXL-project afgerond. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Het bewust omgaan en inrichten van de ruimte, zelfstandigheid van leerlingen, de organisatie, kwaliteit van de lessen en het handelen van de leerkracht staat centraal bij GIPXL. 
 
Dit schooljaar maken we als team een volgende stap in ons handelen door het gebruik van het EDI-model. Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Het is een vorm van directe instructie waarbij nieuwe leerstof in stappen wordt aangereikt en dit voldoende wordt geoefend. Tijdens een les worden alle kinderen geactiveerd om mee te denken.
Powered by BasisOnline