Speerpunten 2019-2020

IPC
Dit schooljaar richten we ons op de implementatie van IPC (International Primary Curriculum).
Er is veel aandacht voor het stimuleren van een onderzoekende houding en de 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. Om de IPC-thema’s goed en effectief uit te kunnen voeren, krijgen we de komende twee jaar trainingen van IPC Nederland.
Lees ook IPC

ICT 
ICT in het onderwijs biedt veel nieuwe kansen. Naast IPC willen we komend schooljaar de digitale mogelijkheden binnen de lessen beter benutten. We zoeken een passende weg naar een andere manier van leren en onderwijzen, aansluitend bij wat leerlingen in de toekomst nodig hebben.
 
EDI
Dit schooljaar maken we als team een volgende stap in ons handelen door het gebruik van het EDI-model. Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Het is een vorm van directe instructie waarbij we nieuwe leerstof in stappen aanreiken en de leerlingen voldoende laten oefenen. Tijdens een les activeren we alle kinderen om mee te denken.
Powered by BasisOnline