Speerpunten 2023-2024

Wij hebben de ambitie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs te bieden waarin we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Ongeacht uit welk milieu de leerlingen komen, goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen de benodigde kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen om succesvol te zijn. 

Rekenen

De school werkt sinds 2022-2023 met Wereld in Getallen 5. Aankomend schooljaar is de wens om WIG 5 goed te implementeren in de school. Door een goede implementatie wordt het rekenonderwijs op een hoger niveau getild. Groep 3 t/m 5 werkt op papier. Voor de groepen 6 t/m 8 is de ambitie om de leerstof digitaal te verwerken.

Lezen

Hoe betekenisvoller het lezen wordt aangeboden hoe waarschijnlijker het is dat de lezer de tekst zal begrijpen en van de tekst zal leren. Door een passend aanbod/methodiek voor technisch lezen te implementeren en te integreren bij andere vakken, wordt lezen een integraal onderdeel van het leerproces. Dit betekent dat leerlingen niet alleen leren lezen als een aparte vaardigheid, maar dat ze ook leesvaardigheid kunnen toepassen bij andere vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis of wetenschap. Dit bevordert een dieper begrip van de leerstof en versterkt de algehele leerervaring van de leerlingen. Het is belangrijk onderwijs te bieden dat gericht is op het verdiepen en uitbreiden van kennis.
 

Sociale Veiligheid

Het is én blijft onze ambitie om ervoor te zorgen dat elk kind zich fijn en veilig voelt bij ons op school. De school bevordert een positief en ondersteunend klimaat waarin pesten, geweld, discriminatie en ander negatief gedrag worden voorkomen en aangepakt. Het is belangrijk dat wij als school samenwerken met leraren, ouders en de omgeving om een veilige omgeving te waarborgen. 
 

Formatief evalueren

Leerlingen ontwikkelen zich het beste als ze niet leren voor een beoordeling, maar als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. Formatieve evaluatie is daarvoor een krachtige werkwijze. Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet afzet tegen de resultaten van klasgenoten of een landelijke norm (dit is summatief), maar dat je kijkt naar de eerdere resultaten die deze leerling behaalde. Je richt je dus op de persoonlijke groei en ontwikkeling.
Powered by BasisOnline