Een slogan voor iedere school!

Leren in de 21ste eeuw...

Tijdens onze lessen gebruiken wij de methodiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Deze methodiek laat kinderen leren vanuit vanuit hun eigen vragen. Kinderen kunnen, daar waar mogelijk, actief en onderzoekend bezig zijn, zelf allerlei dingen ontdekken door middel van interactie met de omgeving en zodoende voor een deel zelf vorm geven aan hun ontwikkeling. Sleutelwoorden daarbij zijn: leren leren, leren kiezen en beslissen, zelf verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken, gedachten leren verwoorden, samen leven en werken met respect voor ieders eigenheid.
 
In de middagen biedt de school verschillende vakken geïntegreerd aan en maakt daarbij gebruik van het International Primary Curriculum (IPC), waarbinnen ook het Wetenschap en Techniekonderwijs (Techniektorens), burgerschapsvorming en internationalisering een plek heeft gekregen. Het aanbod binnen een thema is gericht op het vergoten van kennis, vaardigheden en begrip bij leerlingen.
Rondom een thema worden duidelijke leerdoelen geformuleerd. Vanuit deze leerdoelen worden de activiteiten vormgegeven. Bij de start van iedere IPC-activiteit wordt uitgebreid stilgestaan bij het leerdoel. Kinderen zijn zich zo bewust van wat ze gaan leren. Ieder thema begint met een uitdagende startopdracht. Vanuit de kennisoogst wordt uitgelegd wat er tijdens het thema geleerd gaat worden. Nadat een thema vanuit verschillende vakgebieden (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en creatieve vorming) is uitgewerkt, wordt het thema op een leuke manier afgesloten. De thema's sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen.
 
IPC is een methodiek waarin aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs samengaan en de vaardigheden zoals bijv. presenteren, samenwerken, kennis vergaren, ICT basisvaardigheden en creativiteit worden aangeleerd. Deze vaardigheden worden ook wel de 21e -eeuwse vaardigheden genoemd. Het zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. De 21e -eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk zichtbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Er is veel aandacht voor het stimuleren van een onderzoekende houding.

 
Powered by BasisOnline