Leren in de 21ste eeuw...

‘s Middags bieden we verschillende vakken geïntegreerd aan en maken daarbij gebruik van het International Primary Curriculum (IPC), waarbinnen ook het Wetenschap en Techniekonderwijs (Techniektorens), burgerschapsvorming en internationalisering een plek hebben gekregen.
 
Wij gebruiken de methodiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Deze methodiek laat kinderen leren vanuit hun eigen vragen. Kinderen kunnen, waar mogelijk, actief en onderzoekend bezig zijn, zelf allerlei dingen ontdekken door middel van interactie met de omgeving en zo voor een deel zelf vormgeven aan hun ontwikkeling. Sleutelwoorden zijn: leren leren, leren kiezen en beslissen, zelf verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken, gedachten leren verwoorden, samen leven en werken met respect voor ieders eigenheid. 
 
Powered by BasisOnline