Leren in de 21ste eeuw...
Onze maatschappij verandert door de snelle technologie en digitalisering. Vervolgopleidingen, banen en functies veranderen mee. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, samenwerken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Wij geven deze vaardigheden een plek binnen ons onderwijs.

Wij gebruiken hiervoor de methodiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Deze methodiek laat kinderen leren vanuit hun eigen vragen in relatie met de op voorhand besproken doelen. Kinderen kunnen, waar mogelijk, actief en onderzoekend bezig zijn, zelf allerlei dingen ontdekken door middel van interactie met de omgeving en zo voor een deel zelf vormgeven aan hun ontwikkeling. Sleutelwoorden zijn: leren leren, leren kiezen en beslissen, zelf verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken, gedachten leren verwoorden, samen leven en werken met respect voor ieders eigenheid. 


 
Powered by BasisOnline