Obs De Stevenshof
Antoinette Kleynstraat 4
2331 DV Leiden
071-5315109
www.obsdestevenshof.nl
info@obsdestevenshof.nl
 
Directeur: Martine Molenaar
directie@obsdestevenshof.nl 

Onze school valt onder stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Dit is het schoolbestuur, het bevoegd gezag.
PROO (Primair Openbaar Onderwijs)
Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp
Tel. 071-5247670
www.prooleiden.nl
Powered by BasisOnline