Een slogan voor iedere school!

Openbaar onderwijs Leiden

Ik ben welkom!De Stevenshofschool is een openbare school. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind.
 
Een openbare school mag en wil geen kinderen uitsluiten. Het is een misverstand te denken dat een openbare school alleen een school is voor kinderen waarvan de ouders geen enkel geloof aanhangen. Integendeel, het is een school waar kinderen door samen te leren, ook leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen leren respecteren. Het respect voor andere opvattingen en een bewuste keuze voor een eigen opvatting is van groot belang in de opvoeding van het kind. Juist omdat het kind later, hoe dan ook, met verschillende mensen en verschillende opvattingen zal omgaan. Er is op een openbare school dan ook geen sprake van eenzijdige beïnvloeding. Iedereen is vrij te denken en te geloven zoals hij/zij dat kiest. Er wordt aandacht besteed aan verschillende meningen en geloofsopvattingen, altijd uitgaande van gelijkwaardigheid en respect.
 
Bij ons is ieder kind altijd welkom. Onze schoolbevolking is divers van samenstelling. Dat maakt onze school kleurrijk, gezellig en leerzaam. De kleutergroepen hebben in het schooljaar 2019-2020 voldoende ruimte om alle nieuwe leerlingen in te laten stromen. In de hogere groepen kan het voorkomen dat er geen nieuwe leerlingen kunnen worden toegelaten door de huidige groepsgrootte.  
Powered by BasisOnline