Management Team (MT)
Het MT is belast met de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsconcept, het onderwijskundig beleid, de zorg voor de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Het MT bestaat uit de directeur, intern begeleider, bouwcoördinatoren en de ict-coördinator.

Directeur
  • Martine Molenaar (ma, di, do, vr)
Bouwcoördinatoren
  • Sabine Haak, onderbouw (gr. 1 t/m 4).
  • Mirte den Hollander, bovenbouw (gr. 5 t/m 8) 
Ict-coördinator
  • Robbert van Hasselt (do)
Intern begeleider
  • Stefanie Wevers-Gips (ma, di, do)
Managementondersteunend personeel
Mirte den Hollander (ma)
Robbert van Hasselt (do)

Leerkracht Talentontwikkeling
Jessica Helvensteijn (ma)

Onderwijsondersteunend personeel
Nadia El Jerari, onderwijsassistent (ma, di, wo)
Sanae Mgharbi, onderwijsassistent (ma, di, do)
Jules Keuning, administratieve ondersteuning (do)
Biljana Janjusic, conciërge (ma, di, wo, vr)
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Arjen van Duijn (wo, vr)

Contactpersoon
René Wilson is de leerkracht in de school bij wie alle leerlingen en ook ouders terecht kunnen als ze met een probleem zitten waarover ze graag een keer in vertrouwen willen praten.

Begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s
Onze school biedt studenten van de PABO de gelegenheid om stage te lopen.
Een LIO-stagiair(e) is een leerkracht in opleiding in zijn of haar laatste jaar, die een aantal weken zelfstandig de klas lesgeeft en daarnaast ook aan alle andere schoolzaken meedoet. 
 
Powered by BasisOnline