Een slogan voor iedere school!

Inzet digitale middelen


Computers nemen een vaste plaats in ons onderwijs in. We gebruiken deze om ons onderwijs te ondersteunen en de kinderen computervaardigheden aan te leren. Om goed te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving is het belangrijk dat de leerlingen beschikken over voldoende competenties om gebruik kunnen maken van verschillende vormen van digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan creativiteit, communiceren, informatievaardigheden en mediawijsheid. In ons basisonderwijs maken wij een start met het ontwikkelen van deze vaardigheden.
 
Op onze school maken de kinderen al vanaf groep 1 kennis met computers. Dit kan zijn om kinderen extra te laten oefenen of juist om uitdaging te geven. Via spelletjes ontdekken ze een aantal mogelijkheden van de computer. Het computerprogramma van de methode ‘Kleuterplein’ staat centraal bij het gebruik van computers in de kleuterbouw. In de groepen 3 t/m 8 zijn onder andere een leesprogramma, een topografieprogramma en het rekenprogramma van ‘De wereld in getallen’ onderdeel van de wekelijkse activiteiten. Deze programma’s registreren resultaten van oefenbeurten die behaald zijn door individuele kinderen. Bovendien zetten we de digitale middelen in tijdens het werken met projecten of IPC zodat leerlingen informatie kunnen opzoeken en verwerken. We hebben meerdere laptopkarren/koffers klaar staan, waar de groepen gebruik van maken. 
 
Door het intensieve gebruik van de chromebooks, geven wij tevens les in mediawijsheid. De kinderen van nu groeien op met heel veel verschillende soorten media en nemen hier ook deel aan.
Maar hoe gaan we nou verstandig om met alle media? Wat kunnen we wel plaatsen op internet en wat niet? Vindt iedereen het leuk wat ik plaats? Is alles wat op internet staat waar? Al deze vragen komen aan bod tijdens de lessen van de mediawijsheid.
 
Alle groepen hebben een touchscreen/digibord tot hun beschikking. Een digibord maakt het  mogelijk de actualiteit en de wereld op een visueel aantrekkelijke manier in de klas te halen.
Ook de interactie tussen leerkrachten, leerlingen en de leerstof kan worden versterkt door het groot projecteren en de mogelijkheid om de lesstof te bewerken.
 
In de groepen 5 t/m 8 gebruiken de kinderen een tablet of Chromebook voor Snappet (rekenonderwijs). Met Snappet kunnen leerlingen digitaal de opdrachten verwerken. Het schrift en het werkboek maakt plaats voor een tablet of een Chromebook. De leerkracht heeft tijdens het werken met Snappet voortdurend zicht op het tempo en het verwerkte resultaat, waardoor de leerkracht direct tijdens de les interventies kan plannen, bijsturen, extra instructie kan geven. De leerlingen werken doelgericht en de leerkracht kan zien in het overzicht welke doelen zijn behaald, of er groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn behaald en hierop differentiëren.
Onderzoeksresultaten laten zien dat Snappet een positief effect kan betekenen op de reken- en wiskunde resultaten van leerlingen. Zo’n effect op de taal- en spellingsresultaten is nog niet aangetoond. Vandaar dat wij de reguliere taal- en spellingsmethode in ons lesprogramma gebruiken. Het schriftelijk verwerken van opdrachten in het werkschrift zien wij daarbij als meerwaarde. Snappet wordt wél als extra materiaal gebruikt bij diverse vakken.
Powered by BasisOnline