Inzet digitale middelen


Om goed te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving is het belangrijk dat de leerlingen beschikken over voldoende competenties om gebruik kunnen maken van verschillende vormen van digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan creativiteit, communiceren, informatievaardigheden en mediawijsheid. In ons basisonderwijs maken wij een start met het ontwikkelen van deze competenties. 
We gebruiken computers om ons onderwijs te ondersteunen en de kinderen computervaardigheden aan te leren.
 
Laptops en chromebooks
Kinderen maken bij ons al vanaf groep 1 kennis met computers. Dit kan zijn om kinderen extra te laten oefenen of juist om uitdaging te geven. Bovendien zetten we digitale middelen in tijdens het werken met projecten of IPC zodat leerlingen informatie kunnen opzoeken en verwerken.
 
Digibord
Alle groepen hebben een touchscreen/digibord. Het digibord heeft de plek van het schoolbord overgenomen en biedt allerlei digitale mogelijkheden. 

Snappet
In de groepen 6 t/m 8 gebruiken de kinderen een tablet of Chromebook voor Snappet (rekenonderwijs). Met Snappet kunnen leerlingen de rekenopdrachten digitaal verwerken. Het schrift en werkboek maken plaats voor een tablet of Chromebook. De leerkracht heeft tijdens het werken met Snappet voortdurend zicht op het tempo en het verwerkte resultaat. Snappet kan als extra verwerkingsmateriaal worden gebruikt bij andere vakken.
Powered by BasisOnline