Een slogan voor iedere school!

Onze kracht


Kernwaarden zijn de waarden die we goed vinden en waarnaar we streven. De kernwaarden zijn zichtbaar in de school. Het blijven niet alleen begrippen; we willen het terugzien in het gedrag van leerkracht, leerling en ouder. We werken de komende jaren hard aan deze waarden om het nog beter te realiseren. Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, vertrouwen, toekomstgericht, eigenaarschap en samenwerken.

Wij vinden betrokkenheid de belangrijkste voorwaarde om optimaal tot leren te komen. Betrokkenheid ontstaat doordat leerlingen begrijpen waarom ze leren en weten hoe ze het beste leren. Dit maakt kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Ook wordt betrokkenheid gestimuleerd door leerlingen actief te betrekken bij het leerproces. Dat is de bedoeling van ons onderwijs; kinderen betrokken en actief onderwijs te bieden.

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk willen uitgaan van het kind, rekening houdend met zijn/haar niveau, belangstelling, talent en tempo. De Stevenshofschool staat voor goed onderwijs voor elk kind, op elk niveau. Ons onderwijs is gericht op de toekomst. We beperken ons daarbij niet alleen tot de leervakken, maar leren kinderen ook samenwerken. Onze school wil kinderen normen en waarden aanleren en zelfvertrouwen geven in hun eigen functioneren.
 


 
Powered by BasisOnline