Actief en betrokken onderwijs voor iedereen!We gaan uit van het kind, rekening houdend met zijn/haar niveau, belangstelling, talent en tempo. Ons onderwijs is gericht op de toekomst, van gymnastiek tot kunstzinnige vorming en van rekenen tot wereldoriëntatie. We willen kinderen normen en waarden aanleren en vertrouwen geven in hun eigen functioneren.

Wij vinden betrokkenheid de belangrijkste voorwaarde om optimaal tot leren te komen. Betrokkenheid ontstaat doordat leerlingen begrijpen waarom ze leren en weten hoe ze het beste leren. Dit maakt kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Ook stimuleren we betrokkenheid door leerlingen actief te betrekken bij het leerproces. Daarbij stimuleren we het bewegend leren in de lessen. Dat is de bedoeling van ons onderwijs; actief en betrokken onderwijs voor iedereen.


Onze kernwaarden zijn: 
betrokkenheid, vertrouwen, toekomstgericht, eigenaarschap en samenwerken.
Kernwaarden zijn de waarden die we goed vinden en waarnaar we streven in ons onderwijs. Het blijven niet alleen begrippen; we willen het terugzien in het gedrag van leerkracht, leerling en ouder.
 
Powered by BasisOnline