Opvang

 
  Tussenschoolse opvang

* Thuis lunchen
Alle kinderen hebben lunchpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur, behalve op woensdag. Dan gaan de kinderen om 12.30 uur naar huis. Ouders kunnen de kinderen ophalen om thuis te eten. 

* Op school lunchen
Natuurlijk biedt de school ook gelegenheid tot overblijven. Ouders betalen een verplichte bijdrage voor de kosten van het overblijven. Er wordt een half uur in de klas gegeten, met de leerkracht, en een half uur buiten gespeeld. Kinderen nemen zelf hun lunch én drinken mee. 
Het buitenspelen wordt verzorgd door Norlandia. Norlandia biedt professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

 
Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vakanties en vrije dagen. De opvang kan worden verzorgd door een kinderopvangorganisatie. Wij werken samen met bijv. Het Kweklokaal, Partou, de Vlindertuin en BLOS. Ouders maken zelf afspraken met de kinderopvang. 

 
Vroegschoolse opvang / Peuterspeelzaal
Naast de school zit peuterspeelzaal Steffie, en iets verderop in de wijk zit peuterspeelzaal De Ballon, beide onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL). Een peuterspeelzaal wordt ook wel vroegschoolse opvang genoemd. De peuterspeelzaal is een mooie opstap naar de basisschool. Het is een VVE (Vroegschoolse Educatie) gecertificeerde locatie. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen terecht op de peuterspeelzaal, waar zij ochtenden (8.30-12.30) spelenderwijs een basis leggen voor school. Wij raden ouders van harte aan gebruik te maken van een peuterspeelzaal omdat wij zien dat het een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen als zij al vroeg met andere kinderen leren samen spelen. Als kinderen gebruik maken van vroegschoolse opvang, is de overstap naar onze basisschool als zij 4 jaar worden een hele kleine. Interesse in een rondleiding of meer informatie? Kijk op http://www.splopvang.nl/locatie/steffie ; www.splopvang.nl/locatie/de-ballon/


Samen spelen en ontdekken - SPL

Powered by BasisOnline