Een slogan voor iedere school!
Intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit en afstemming van de zorg op school. Zij adviseert en coacht de leerkrachten. Zij voert gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Ook onderhoudt zij contacten met externe instanties.
 
Bouwcoördinator
De bouwcoördinator geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering in de bouw.
 
Ict-coördinator
De ict coördinator houdt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, participeert in bovenschoolse netwerken en biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van ict-gerelateerd schoolbeleid. Hij begeleidt collega’s in het effectief toepassen van ict in het onderwijs. 

Leerkracht Talentontwikkeling
De leerkracht Talentontwikkeling is geschoold op het gebied van omgaan met en onderwijs geven aan meer- en hoogbegaafden leerlingen. Naast het verzorgen van onderwijs in de plusklas is zij verantwoordelijk voor het talentbeleid op de school. Zij neemt leerkrachten mee in haar kennis en handelingen.

Vakcoördinator
De vakcoördinatoren zijn geschoold op een bepaald vakgebied. Zij zijn verantwoordelijk voor het vakbeleid op de school. Zij coördineren, sturen aan en brengen kennis en ervaringen de school in. We hebben een taalcoördinator, 2 rekencoördinatoren, kanjercoördinator, techniekcoördinator, cultuurcoördinator en een verkeerscoördinator.


 
Powered by BasisOnline