Een slogan voor iedere school!

Betekenisvol onderwijs

Op onze school wordt het spelen, spontane ontwikkelingsprocessen en eigen initiatieven van kinderen gestimuleerd. Door daarbij thema’s samen uit te werken voelen kinderen zich erg betrokken en ervaren zij hoe de dingen in elkaar zitten.
Groep 1/2 werkt met thema’s die betekenis hebben voor kinderen. Betekenis hebben houdt in dat een thema de kinderen aanspreekt, de kinderen betrokken maakt en dat ze er iets over willen leren. Dit kan door uit te gaan van situaties die dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staan. De betekenisvolle activiteiten en inhouden brengen de ontwikkelingsdoelen dichterbij. De leerkrachten geven doelgerichte hulp en begeleiding en observeren, registreren en evalueren het proces.
 
Dit jaar gaat onze school van start met het International Primary Curriculum (IPC) tijdens de middagen. IPC is een onderwijsprogramma voor het basisonderwijs waarin leren centraal staat. Binnen IPC wordt er in de klas gewerkt met thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s, leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk zichtbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Er is veel aandacht voor het stimuleren van een onderzoekende houding. Aan de hand van onderzoeksvragen zoeken de kinderen de antwoorden tot de bodem uit. Vervolgens presenteren ze het resultaat. De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. We ervaren dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen.
 
We streven ernaar ons onderwijs meer af te stemmen op het individuele kind. Daarbij is het belangrijk dat de leerkracht de basisdoelen die voor alle kinderen gelden, goed bewaakt. Onze leerlingen krijgen naast taal, rekenen en spelling alle andere verplichte vakken.
De leerkracht start de les met een instructie gericht op het doel van de les. Na een klassikale start worden veel instructies van taal, spelling en rekenen daarna in niveaugroepen gegeven evenals de verwerking van leerstof. Sommige kinderen maken minder werk, waar andere leerlingen weer andere (meer uitdagende) stof aangeboden krijgen. Het belangrijkste is dat wij goed onderwijs geven. De keuzes die wij maken passen bij de kwaliteit van ons onderwijs en onze leerlingen.
 
De wereld om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Kinderen hebben behoefte aan andere vaardigheden dan vroeger. Dat dwingt ons om anders naar het onderwijs en onze taak daarin te kijken. Het is onze opdracht om, naast het overbrengen van kennis, ervoor te zorgen dat kinderen zich de '21e-eeuwse vaardigheden' eigen maken. Dat ze zelfbewust en kritisch zijn, maar ook creatief en ondernemend.
Eigenaarschap bij leerlingen is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Om het eigenaarschap van leerlingen te versterken kun je onder meer de motivatie, betrokkenheid, zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid bevorderen.
Powered by BasisOnline