Een fijne sfeer

Onze school is een zogenaamde “Kanjerschool”. Dit houdt in dat we voor een goed en veilig klimaat op school werken met de methode Kanjertraining. Het mooie van de methode Kanjertraining is dat de afspraken duidelijk zijn. Vanuit deze afspraken spreek je als leerkrachten, kinderen en ouders dezelfde taal. Een taal die voor iedereen te begrijpen is en waar we elkaar ook op kunnen aanspreken.  

Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en leerkrachten hebben een veilige school nodig om goed te kunnen werken. Een goed pedagogisch klimaat biedt kinderen veiligheid, structuur en duidelijkheid. Begrippen als: sfeer, warmte, acceptatie, respect, waardering, genegenheid en vertrouwen, waarderen wij als zeer positief. In het kader van ‘pesten op school’ besteden wij voortdurend aandacht aan het omgaan met elkaar. Onze gedragsregels gelden voor iedereen in onze schoolgemeenschap. Een ieder is verantwoordelijk voor een goede en veilige sfeer in de school. 

Het is van groot belang dat leerkracht en ouders het goede voorbeeld geven. Vandaar dat wij verwachten van alle betrokkenen dat zij netjes spreken over anderen, vanuit wederzijds respect. Een oplossingsgerichte houding met respect voor alle betrokkenen vormt hierbij de basis. Wij volgen hiermee de aanpak van de Kanjertraining.  
Powered by BasisOnline