MedezeggenschapsraadBinnen de Medezeggenschapsraad (MR) denken ouders mee over onderwerpen die de kinderen, de school en het onderwijs betreffen. De MR praat mee over zoals het vakantierooster, formatiebegroting, het personeelsbeleid, het schoolplan of bijv. de aanschaf van een nieuwe methode. Het gaat erom dat de verschillende geledingen (leerkrachten en ouders) in de MR zich samen sterk maken voor de belangen van de school.

Oudergeleding:
Melanie Lancel- de Vet, voorzitter
Leila Ait Barghane
Edward Severin
(Penningmeester:    Robert Helvensteijn)                                   
                                                              
Teamgeleding:
Kim Bosch
René Wilson
Robbert van Hasselt
 

Nieuws van Stevenshof

Powered by BasisOnline