MedezeggenschapsraadBinnen de Medezeggenschapsraad (MR) denken ouders mee over onderwerpen die de kinderen, de school en het onderwijs betreffen. De MR praat mee over zoals het vakantierooster, formatiebegroting, het personeelsbeleid, het schoolplan of bijv. de aanschaf van een nieuwe methode. Het gaat erom dat de verschillende geledingen (leerkrachten en ouders) in de MR zich samen sterk maken voor de belangen van de school.

Oudergeleding:
Riet Derogee, voorzitter
Miguel Serton
André Kamp
(Penningmeester:    Robert Helvensteijn)                                   
                                                              
Teamgeleding:
Amy de Wit
René Wilson
Robbert van Hasselt
 
Powered by BasisOnline