Een slogan voor iedere school!

Combinatie en homogeen...

De basisschool heeft 8 leerjaren; groep 1 t/m 8. In het schooljaar 2019-2020 telt obs De Stevenshof 11 groepen.

In groep 1/2, ook wel kleutergroep, zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar in één groep. We kiezen hiervoor, omdat de kleuters veel van én met elkaar leren. Zo stimuleren ze elkaar in zelfredzaamheid en leren verantwoordelijkheid dragen voor een kind dat nog ergens mee geholpen moet worden. Doordat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten komen ze meer tot spel. Ze vullen elkaar aan waar nodig in het rollenspel en hun ontwikkeling hierin. De instroom van kleuters kan gedurende het jaar evenwichtig over de groepen 1/2 verdeeld worden. In de loop van het jaar komen daar kinderen bij die 4 jaar geworden zijn.

Vanaf groep 1/2 hebben wij homogene groepen. Combinatiegroepen (twee jaargroepen bij elkaar) vormen wij liever niet in de groepen 3 t/m 8. We kiezen eerder voor één grotere (jaar)groep met extra ondersteuning, omdat daarbinnen vaak al zoveel niveauverschillen zijn. Er zijn een aantal onderwijsassistenten op de school werkzaam die de grotere groepen ondersteunen. Onze voorkeur gaat uit naar groepen niet groter dan 30 leerlingen. Hierbij houden we rekening met zorg en individuele leerlijnen in een groep.
Powered by BasisOnline