Combinatie en homogeen...

De basisschool heeft acht leerjaren; groep 1 t/m 8. In het schooljaar 2021-2022 telt onze school 12 groepen.

In groep 1/2, ook wel kleutergroep, zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar. We kiezen hier voor, omdat kleuters veel van én met elkaar leren. Zo stimuleren ze elkaar in zelfredzaamheid en leren verantwoordelijkheid dragen voor een kind dat nog ergens mee geholpen moet worden. De instroom van kleuters verdelen we gedurende het jaar evenwichtig over de groepen 1/2. In de loop van het jaar komen daar kinderen bij die 4 jaar geworden zijn.

Vanaf groep 3 hebben wij homogene groepen. Onze voorkeur gaat uit naar groepen niet groter dan 30 leerlingen. Hierbij houden we rekening met zorg en individuele leerlijnen in een groep. We kiezen eerder voor één grotere (jaar)groep met extra ondersteuning, omdat daarbinnen vaak al veel niveauverschillen zijn. Een aantal onderwijsassistenten op onze school ondersteunen die grotere groepen.
 
Powered by BasisOnline