Een slogan voor iedere school!

Opvang

 
Tussenschoolse opvang
De school biedt gelegenheid tot overblijven. Er wordt een half uur in de klas gegeten en een half uur buiten gespeeld. Kinderen nemen zelf hun lunch én drinken mee. Leerkrachten zorgen ervoor dat tijdens het eten de kinderen het eerste kwartier rustig (zonder tv, tablet of scherm) hun lunch eten. Na dit kwartier verschilt het per groep hoe de leerkracht de lunch regelt en gezellig houdt.
Het buitenspelen wordt verzorgd door Norlandia. Norlandia biedt professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De kosten bedragen € 1,35 per keer. 
 
 
Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vakanties en vrije dagen. De opvang wordt meestal verzorgd door een kinderopvangorganisatie. Wij werken samen met bijv. Het Kweklokaal, Small Steps, de Vlindertuin en Wonderland. U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang en u betaalt zelf de kosten voor de opvang.
Powered by BasisOnline