Opvang

 
Tussenschoolse opvang
De school biedt gelegenheid tot overblijven. Er wordt een half uur in de klas gegeten en een half uur buiten gespeeld. Kinderen nemen zelf hun lunch én drinken mee. Leerkrachten zorgen ervoor dat tijdens het eten de kinderen het eerste kwartier rustig (zonder tv, tablet of scherm) hun lunch eten. 

Het buitenspelen wordt verzorgd door Norlandia. Norlandia biedt professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.  
 
 
Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vakanties en vrije dagen. De opvang wordt meestal verzorgd door een kinderopvangorganisatie. Wij werken samen met bijv. Het Kweklokaal, Small Steps, de Vlindertuin en Wonderland. 
Powered by BasisOnline