Opvang

 Tussenschoolse opvang

* Thuis lunchen
Alle kinderen hebben lunchpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur, behalve op woensdag. Dan gaan de kinderen om 12.30 uur naar huis. Ouders kunnen de kinderen ophalen om thuis te eten. 

* Op school lunchen
Natuurlijk biedt de school ook gelegenheid tot overblijven. Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven. Er wordt een half uur in de klas gegeten, met de leerkracht, en een half uur buiten gespeeld. Kinderen nemen zelf hun lunch én drinken mee. 
Het buitenspelen wordt verzorgd door Norlandia. Norlandia biedt professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

 
Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vakanties en vrije dagen. De opvang kan worden verzorgd door een kinderopvangorganisatie. Wij werken samen met bijv. Het Kweklokaal, Partou, de Vlindertuin en BLOS. Ouders maken zelf afspraken met de kinderopvang. 
Powered by BasisOnline