Een slogan voor iedere school!

De deur staat open!


Heeft u belangstelling voor onze school? U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Tijdens de rondleiding vertellen wij graag over onze doelstellingen en uitgangspunten van ons onderwijs, de wijze van werken, de organisatie, de schoolregels, de mensen die er werken etc. U krijgt een goed beeld van onze school en de sfeer binnen de school. We nemen er de tijd voor, want een school voor je kind kies je tenslotte niet zomaar. Op het moment dat u een school kiest is het van belang dat u een goed gevoel heeft bij de school en dat deze aan uw verwachtingen voldoet. Aangezien het kind naar school gaat is ook uw zoon/dochter van harte welkom.
Wilt u een rondleiding, stuurt u dan een mailtje naar directie@obsdestevenshof.nl
Bellen mag natuurlijk ook op 071-5315109
 
Kinderen kunnen vanaf drie jaar worden aangemeld. Voor de derde verjaardag is er sprake van een voorlopige aanmelding.
Wanneer u uw kind inschrijft op onze school ontvangt u een schriftelijke bevestiging van inschrijving en later een brief, waarin wordt aangegeven in welke groep uw kind geplaatst wordt. Daarna volgen er een aantal wenmomenten die u afspreekt met de betreffende leerkracht. Uw kind is welkom op school op de eerste schooldag die volgt op de vierde verjaardag.
Powered by BasisOnline