Eindtoets groep 8

01-07-2021
Route 8
Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. Ook geeft de eindtoets een advies welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. Het advies is eerder afgestemd met leerkracht, leerling en ouders met hulp van alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Als het eindtoetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies dat een leerling eerder dit jaar van de school heeft ontvangen, kan de school het advies heroverwegen en eventueel naar boven bijstellen.

Tevens geeft de eindtoets inzicht in de leerresultaten van een basisschool. We zijn tevreden met de uitslag voor leerlingen en school. Dit jaar is de landelijke gemiddelde 208 punten. Onze groep 8 scoort ruim boven het landelijk gemiddelde met 215,1 punten.

Ons onderwijs begint met een goed pedagogisch klimaat. Kinderen komen alleen tot ontwikkeling als de basis goed is en zij zich veilig en vertrouwd voelen. Dat vinden we het allerbelangrijkste. Het Stevenshof gevoel, de sfeer, overbrengen is niet in cijfers of getallen uit te drukken.

Vervolgens zien wij dat het hele team hard werkt om het beste uit de leerlingen te kunnen halen. Daar zijn wij ook trots op; leerlingen, het team en de ouders werken hierbij continue samen. Met als resultaat dat de leerlingen een mooie ontwikkeling laten zien, ondanks het rare Corona jaar. 

Nieuws van Stevenshof

Powered by BasisOnline