Rondleiding

01-06-2020
Rondleidingen met corona maatregelen/Guided tours with corona measures
We krijgen geregeld de vraag of we in deze bizarre tijden ook geïnteresseerde nieuwe ouders rondleiden. We geven wel een rondleiding op afspraak, maar vragen u gepaste afstand te houden van onze collega's en kinderen. Ook zullen we geen koffie of thee schenken etc. We blijven buiten de groep staan en stappen niet de klas in. 
We hebben veel ramen in de klassen, dus via het raam is ook veel te zien.  Het gaat om de rondleiding, zicht op ons onderwijs en de informatie. Diegene die u rondleidt maakt het verhaal compleet.  Er kunnen 2 volwassenen mee. Normaal gesproken nemen de ouders ook altijd hun kind mee. Dat mag nog steeds, maar we gaan niet de klas in.
 
Het spreekt voor zich dat u alleen naar de school komt als u geen enkele klacht heeft die lijkt op het corona virus. Ook als er iemand in uw huishouden is met klachten, is het niet mogelijk een rondleiding te geven.

Wij geven een rondleiding op maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdagochtend.
Tel: 071-5315109
email: administratie@obsdestevenshof.nl

 
We are regularly asked if we can show interested new parents around in these bizarre times. We do give a tour by appointment, but ask you to keep a proper distance from our colleagues and children. Also we will not serve coffee or tea etc. We stay outside the group and do not enter the classroom.
We have a lot of windows in the classrooms, so there is a lot to see through the window.  It's about the tour, view of our education and the information. The person who shows you around makes the story complete.  You can take 2 adults with you. Normally the parents always take their child with them. That's still allowed, but we don't go into the classroom.
 
It goes without saying that you will only come to the school if you don't have any complaints resembling the corona virus. Even if there is someone in your household with complaints, it is not possible to give a guided tour.

We give guided tours on Monday morning, Tuesday morning and Friday morning.
Tel: 071-5315109 
email: administratie@obsdestevenshof.nl
Powered by BasisOnline