Fusie PROO Leiden en OBSG Leiderdorp

08-01-2020

PROOLeiden (de stichting waar onze school bij hoort) en OBSG Leiderdorp (de stichting die het openbaar primair onderwijs in Leiderdorp verzorgt) zijn per 1 januari 2020 gefuseerd. Beide stichtingen vormden vanaf 1 oktober 2017 al een personele unie; in bestuurlijke zin werkten PROOLeiden en OBSG Leiderdorp al als één organisatie, met dezelfde bestuurder en dezelfde leden van de Raad van Toezicht. De twee stichtingen die PROOLeiden en OBSG Leiderdorp bij deze personele unie vormden, worden met de fusie één stichting voor openbaar onderwijs: PROOLeiden - Leiderdorp.

De fusie is een logische stap, na de ruim twee jaar van de personele unie, die naar grote tevredenheid is verlopen. De nauwe samenwerking heeft de positie en de kwaliteit van het openbaar onderwijs versterkt. Voor de rechtspositie van de medewerkers van beide stichtingen verandert niets. Ook voor ouders en leerlingen zijn er geen veranderingen. Bestuur, medezeggenschapraden, Raden van Toezicht en de gemeenten Leiden en Leiderdorp staan dan ook unaniem achter de vorming van een fusie. Meer achtergrondinformatie vindt u op www.prooleiden.nl.

Powered by BasisOnline